Boekings en betalingsvoorwaarden
Boeking van pakket reizen en autohuur zijn pas definitief na ondertekening van de reis- resp. autohuur overeenkomst door beide partijen.

Losse hotel boekingen zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging van de boeking door Yared Tour&Travel per email of brief.

Betaling moet strikt worden uitgevoerd volgens overeengekomen datum (of data indien sprake is van een aanbetaling en resterende betaling).
Indien de betaling niet is ontvangen op de vermelde datum of data, is Yared Tour & Travel niet verplicht om de Tour uit te voeren.

 

Sto reisgarantie 
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling, maakt Yared Tour&Travel gebruik van de STO reisgarantie op al haar pakket reizen (=reis waarbij de verschillende elementen zoals vervoer, verblijf en eventueel aanvullende diensten zoals excursies voor één all-in prijs door Yared Tour&Travel worden aangeboden). Uitsluitend autohuur of losse boekingen van hotels vallen niet onder de STO reis garantie.

De stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Yared Tour&Travel ervoor zorgen datu u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Yared Tour&Travel maar betaalt u deze aan de stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE).

Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaal dienstverlener, beheert deze stichting. Bij uw factuur ontvangt u een uitleg over de betalings procedure via SDCE.

Wanneer de reis in goede orde plaatsvindt, zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Yared Tour&Travel. Indien Yared Tour&Travel in surseance (uitstel) van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent gegaan, ontvangt u de betaalde reissom terug van STO. Indien u reeds onderweg bent, zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terugkeren.

 

Prijzen
Prijzen worden op aanvraag toegestuurd. Prijzen zijn afhankelijk van het seizoen, hotel-, autohuur-, brandstof- en salaris prijzen en de wisselkoersen.
Vanwege mogelijke prijswijzigingen bij Ethiopian Airlines, heeft Yared Tour & Travel heeft het recht om de prijs voor binnenlandse vluchten die bij de tourprijs zijn inbegrepen, aan te passen tot 30 dagen voor datum van de binnenlandse vlucht. De prijsstijging zal echter nooit meer bedragen dan 25% van het oorspronkelijk in de tourprijs inbegrepen bedrag.

 

Annuleringen
Voor annulering door klanten van bevestigde boekingen na ondertekening van de reis overeenkomst tot 45 dagen voor vertrek, wordt 10% van de totale Tour prijs in rekening gebracht.
Voor annulering van 45 dagen tot 15 dagen voor aanvang van de Tour wordt 15% van de totale Tour prijs in rekening gebracht + de door Yared Tour & Travel vooruit betaalde bedragen aan derden (bijvoorbeeld voor binnenlandse vluchten, hotels en autohuur) die niet worden terugbetaald aan Yared Tour&Travel

Voor annuleringen van 14 dagen tot 1 dag voor aanvang van de Tour zal 25% van de totale Tour Prijs in rekening worden gebracht + de door Yared Tour & Travel vooruitbetaalde bedragen aan derden die niet worden terugbetaald aan Yared Tour&Travel.
Indien na aanvang van de Tour, de Tour door de klanten vroegtijdig moet worden beëindigd, kan Yared Tour & Travel geen terugbetaling van het resterende bedrag garanderen, maar wij zullen doen wat in ons vermogen ligt, om de kosten die nog niet zijn betaald te kunnen vergoeden.
Indien een of meer klanten van een groep een Tour annuleren en de overige klanten willen de Tour toch door laten gaan, dan zal de prijs worden aangepast voor de overige klanten en degenen die hebben geannuleerd zullen de bovengenoemde annuleringskosten betalen. Als de overige klanten het niet eens met de nieuwe Tour prijs, is Yared Tour & Travel niet verplicht om de Tour uit te voeren.

Annulering dient schriftelijk te worden gedaan d.m.v. een email of brief.

Annulering door de klant of door Yared Tour & Travel in geval van natuurrampen, politieke onrust of oorlog: dezelfde voorwaarden zoals hierboven vermeld.
Wij adviseren onze klanten om een annuleringsverzekering af te sluiten

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De medewerkers van Yared Tour & Travel zullen elke Tour in overleg met elke individuele klant naar het beste van hun vermogen uitvoeren. We maken alleen gebruik van veilige en goed verzekerde auto's en andere materialen en besteden alle mogelijke zorg aan een veilige reis voor onze klanten en bescherming van hun bezittingen.

Mocht een klant desondanks tijdens de tour een klacht hebben, dan dient de klant zo snel mogelijk contact op te nemen met het kantoor van Yared Tour&Travel om Addis Abeba, zodat de medewerkers het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Indien de klacht veroorzaakt is door nalatigheid van een medewerker, chauffeur of gids van Yared Tour&Travel en deze klacht wordt niet naar behoren opgelost, dan zal na bespreking met de klant en de betreffende medewerker, chauffeur of gids, indien blijkt dat de klacht terecht was, een redelijk deel van de reissom worden terugbetaald.

Indien een klant echter nalaat om direct contact op te nemen met het kantoor en pas achteraf de klacht bekend maakt (tenzij het door overmacht onmogelijk was om op het moment van de klacht contact op te nemen met het kantoor), is Yared Tour&Travel niet verplicht om enige restitutie te betalen voor het geleden ongemak.

Mocht een klacht veroorzaakt worden door nalatigheid of overboeking door derden (luchtvaartmaatschappijen, hotels&lodges, locale gidsen, gedeelten van de tour die aan derden zijn uitbesteed), dan zullen de medewerkers van Yared Tour & Travel hun uiterste best doen om te bemiddelen bij het oplossen van het probleem. Ook in gevallen van nood, zoals diefstal, ziekte, blessures, overlijden of andere calamiteiten zullen de medewerkers van Yared Tour&Travel de klant naar behoren bijstaan.

Echter, Yared Tour & Travel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor annuleringen of klachten veroorzaakt door bovengenoemde derden of voor problemen zoals onderbreken of vroegtijdig afbreken van de reis en repatriëring in geval van onrust, oorlog of natuurrampen.
Ook kan Yared Tour & Travel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van- of schade aan persoonlijke goederen en gevolgen van ziekte, ongevallen of calamiteiten.
Alle extra kosten als gevolg van bovengenoemde situaties zijn voor eigen rekening van de klant.
Onze gasten zijn daarom verplicht tot het afsluiten van een reisverzekering met dekking voor diefstal en (medische) kosten die het gevolg zijn van ziekte of een (auto) ongeval zoals medische behandeling en uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden.

N.B. Bepaalde schade of onkosten die ontstaan in gebieden waarvoor een officiëel negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt, worden doorgaans niet vergoed door uw reisverzekering. Mocht u besluiten in een dergelijk gebied te gaan reizen, vraag hierover dan informatie bij uw verzekerings maatschappij. Dit betekent dat het reizen in deze gebieden volledig voor uw eigen risico is en Yared Tour&Travel niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade of onkosten.